RubberGard EPDM

Is het mogelijk en milieuvriendelijk om EPDM te recycleren?

Naar aanleiding van de groeiende populariteit van EPDM dakbedekking onderzocht Ingenia, een onafhankelijk raadgevend ingenieurs- en adviesbureau, het hergebruik van reststromen van EPDM dakbedekking. Ingenia focust zich op onderzoeken met betrekking tot duurzame energie en het milieu.

Het pyrolyseproces van EPDM

Ingenia onderzocht de milieu-impact van het verwerken van EPDM afval aan de hand van pyrolyse, een proces waarbij het materiaal tot 600°C verhit wordt. Hierbij voerden ze de volgende handelingen uit: 

  • Verkleinen van EPDM afval in een shredder 
  • Het verkleinde materiaal wordt in een reactor verhit tot 450-600°C
  • De dampstroom van de de-polymerisatie wordt gekoeld naar een oliefractie 
  • De vaste fractie uit de reactor wordt na de pyrolysereactie gekoeld en opgeslage

pyrolyseproces EPDM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van het ingaande materiaal blijft na de pyrolyse 64% over als vaste stof en de rest vervliegt als gas. De vaste stof bestaat uit materiaal met een relatief hoog koolstofgehalte en materiaal met een relatief laag waterstofgehalte, waardoor er o.a. ‘carbonblack’ of koolstofpoeder wordt gevormd. Door de koeling van het gas ontstaat er een vloeistofstroom, de pyrolyseolie, en een restant gas, het pyrolysegas.

Ingenia geeft aan dat men het carbonblack en (deels) de fillers kan hergebruiken in het productieproces van de EPDM dakbedekking.

Conclusie en toekomstvisie

Rekening houdend met de energie die nodig is voor het opwekken van de pyrolyse, is het nog steeds CO2 besparend om de EPDM afvalstroom op deze wijze te verwerken. Het verwerken van 200 ton EPDM afval per jaar in een pyrolyseproces geeft een geschatte besparing tot 168 ton CO2 per jaar. EPDM afvalstromen zijn dus circulair te gebruiken en het is nog eens milieuvriendelijk ook.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met ons team!